​ Schopnosti
​ Měňavci na sebe dokáží brát podobu jiných tvorů (zvířat, někdy i lidí). Aby mohla přeměna proběhnout, je třeba, aby si jedinec přesně pamatoval křivky těla zvířete, na které se proměňuje. Není třeba znát tělo dokonale, ale rozhodně je lepší se naučit několik přeměn a měnit se jen na ty. Přeměna na tvory u nichž si není jistý vzhledem může totiž skončit jejich zraněním. Nemůže se proměnit v žádnou smyšlenou nestvůru, pouze na reálného člověka či reálné zvíře, která někdy někde v životě již potkal. Přeměny bývají velice náročné a měňavec se může přeměnit pouze několikrát denně. Při přeměně na zvíře není cítit jejich pach jako nadpřirozeného - dá se to tedy využít ke skrytí před upíry nebo psy cvičenými na lov nadpřirozených. Jsou dlouhověcí a bez problému se i bez krmení dožívají kolem 200 let. Pokud se však poctivě krmí, mohou žít i mnohonásobně déle. Regenerace je rychlejší než u lidí, ale není to žádný velký zázrak. Mají pevnější kosti a větší sílu než lidé. Mimo jiné i o něco lepší čich.

Přeměna v jiného člověka
​ Mimo přeměnu ve zvířata mají také možnost změnit se na jiného člověka. Tato přeměna je ale pro měňavce dost nebezpečná. Ztráta energie, která při této přeměně přijde, je může i zabít. Pokud se měňavci podaří přeměnit se v člověka, většinou nevydrží déle než několik minut. Přeměna je stojí veliké množství energie, a pokud měňavec přetáhne dobu po kterou přeměnu zvládá, začne ho přeměna zraňovat. Začnou křeče tak silné, že jim praskají drobné žilky a žíly.
Následkem toho často zvrací krev, teče jim krev z nosu nebo mají popraskané žilky v očích. Pokud i přes tyto okolnosti v přeměně zůstane, pravděpodobně v následujících několika minutách zemře. Pokud se měňavec na člověka přemění na začátku dne, během následujících dvaceti čtyř hodin není schopný přeměnu použít.

​ Krmení
​ Měňavci se živí buď normálním jídlem a nebo podobně jako polodémoni lidskou energií. Není to energie jako taková, spíše životní síla. Pokud vezmou člověku této síly příliš, mohou jej tím zabít. Při braní této síly se člověku život zkracuje a měňavci natahuje. Na druhou stranu mohou tuto sílu zase předávat dalším osobám, tentokrát i nadpřirozeným. Díky jejich schopnosti manipulovat s energií mají mnoho využití!
Díky jejich způsobu krmení byli v dřívějších letech známi jako "fures vitae" - zloději života.

Poznámky
- Žádné konkrétní slabiny.
- Dlouhověkost - bez parazitování na jiných tvorech se dožívají až 200 let.
- Přeměna na člověka je pro ně velice nebezpečná.
- Pokud se přeměňují na tvora u kterého si nejsou jisti vzhledem, riskují zranění - většinou tržné rány.


Dr. Maxwell Gordon