Schopnosti

​ Média se narodí, žijí i umírají jako normální lidé. Zraní se stejně snadno jako lidé, mohou zemřít stejně jednoduše jako lidé. Jediná věc kterou se od lidí liší, je schopnost vidět duše mrtvých lidí a mimořádná citlivost vůči nadpřirozenu - Média často poznají nadpřirozenou bytost už od pohledu.

​ Duchové
​ Za médii se duše mrtvých většinou stahují s žádostmi o pomoc. Někdy nedokáže duše odejít, protože nechápe, že je po smrti, občas se cítí ukřivděně a chtějí se někomu svěřit. Někdy chtějí, aby pro ně médium udělalo něco, co oni za života nestihli. Občas se také stane, že duch do média jednoduše vstoupí a nechá ho prožít přesně to, co prožil on těsně před smrtí, aby někdo jeho smrt viděl. Často to tak bývá u duší zavražděných - chtějí aby byl ten co je zabil stíhán. Co se týče vzhledu duchů, médium je vidí jako normální lidi. Často je velice těžké je rozeznat od lidí živých, než se medium naučí tyto vjemy zpracovávat. Podle toho, jak člověk zemřel, pak duch také vypadá - mívají na sobě totiž viditelně zranění se kterými zemřeli. Jinak řečeno duch člověka co byl zastřelen, bude mít střelnou ránu, oběšenec otlačeniny na krku.

​ Slabiny
​ Často trpí psychickými problémy a díky tomu často umírají v mladém věku. Záleží ale na povaze jedince.
Médium se může velice výjimečně proměnit na jinou rasu. Ne vždy totiž proměna vyjde - při pokousání dlakem se jim rána může prostě zahojit a nepřemění se. U upírů je zase větší pravděpodobnost, že médium zemře aniž by se proměnilo. Pořád tu ale je alespoň ta malá šance, že se promění. Hybridi jsou extrémně vzácní.

Poznámky
- Může se stát, že se médium vmísí mezi členy inkvizice - takové členy ponechat pro výzkum.
- Mohou působit zmateně.
- Média nezabíjet! Jejich schopnosti s rozeznáváním nadpřirozených jsou vhodné prozkoumat.Dr. Maxwell Gordon