Z legend o smrtonoších
​ ​Smrtonoši (někdy i Andělé smrti) byli původně lidé. Někdy..kdysi dávno, kdy ještě neexistovala žádná církev, zemřelo v jeden den 12 lidí, kteří ještě měli žít. Smrt se nad nimi slitovala a darovala jim nový život - život jejích pomocníků, kteří nestárli, byli silnější a odolnější než ostatní lidé a nemohli zemřít. Přesto se 11 z nich v proudu času ztratilo.
Smrtonoš cítí lidi kolem a jejich osud, tedy jestli mají v brzké době zemřít. Je tu například od toho, aby ty, kteří se vzpírají svému odchodu, zavedl za svou paní. Mimo to, pokud najde někoho, kdo zapříčiní brzký odchod více tvorů a má v plánu v tom pokračovat, musí jej eliminovat. Například až příliš akční skupiny lovců, příliš agresivní vampíry, upíry.. Jinak mají smrtonoši také časté potyčky s černými čarodějkami, konkrétně s nekromanty - ty totiž dokáží oživovat mrtvé, což není něco co by Smrt samotná schvalovala. Mimo jiné je při obřadech nekromantů položena lidská oběť, která se dá nahradit pouze obětováním andělského peří..to však není tak lehké sehnat.
Každý smrtonoš má trvalé spojení se Smrtí - často s nimi také mluví. Je tedy dost možné, že najdete smrtonoše mluvit si jakoby pro sebe, ačkoli bude promlouvat ke své paní. Někdy tak působí pomateně nebo malomyslně. Pokud smrtonoš neuposlechne svoji paní, může jí být bolestivě potrestán.

Schopnosti
​ Rychle se hojí a ovládají smrt - mohou klidně i odebírat sílu svým speciálním “dotykem“. Mimo jiné ovládají i telepatii, dokáží tedy poslat někomu telepatickou zprávu a přijímat od nich odpovědi. Myšlenky však nečte. Dobré je zmínit schopnost procházení stíny. Smrtonoš dokáže v temných místech využít stínů buď k útěku či k překvapení při útoku. Funguje to prakticky jako teleportace, ale smrtonoš potřebuje stín, aby mohl tento kousek provést. Jak ale rostou smrtonošovy zkušenosti, dokáže se teleportovat i na světlejších místech, to však vyžaduje už nějakou energii. Smrtonošské zbraně jsou dělány ze speciálních slitin, které jsou účinné proti všem nadpřirozeným.
Smrtonoši neschází věkem. Je možné je zabít podobně jako lidi. Po jejich smrti se však vrátí po delší době, v novém těle které se od starého liší většinou pouze barvou očí či vlasů.

Poznámky
- Velká síla.
- Nejspíše dobře vyvinutý čich, zrak a sluch.
- Několikrát se podařilo zadržet smrtonoše - ženu, bohužel před jejím úprkem a částečnou devastací základny jsme nezvládli zjistit další informace o ní. - Při příštím zadržení držet v dobře osvětlené místnosti bez možnosti úkrytu. NEZABÍJET!!Dr. Maxwell Gordon