Vznik
​ Není žádný způsob jak se na polodémona proměnit. Jedinci této rasy jsou potomci páru ve kterém je jeden z rodičů succuba a druhý člověk. Samotný polodémon může zplodit dítě i s jinou rasou, ale většinou pak nese dítě rasu druhého rodiče. Případně při spojení polodémona s člověkem se narodí "čtvrtdémon", to už je ale jiný příběh. Někdy se taky stane, že se opravdu povede kříženec a dítě polodémona s dlakem je třeba dlak s jedovatou krví, méně citlivý na teploty a se schopností manipulovat pocity druhých. Polodémoni jsou děti jednoho určitého druhu démonů - succub a inccubů. Tito démoni mají stejně jako jejich potomci jedovatou krev. Není možné proměnit polodémona v něco jiného. Jednou polodémon = pořád polodémon.

​ Krmení
​ ​Polodémoni jsou nadpřirozené bytosti, které se živí stejně jako upíři – na jiných tvorech. Bohužel si svůj hlad mohou ukojit pouze na lidech a jím blízkých nadpřirozených(magianech, čarodějnicích, médiích a inkvizitorech). Neberou si však lidskou krev, ale lidskou energii. Pokud nevíte, jak si představit, stačí k tomu delší dotek na holé kůži. Když si démon bere lidskou energii, začne z místa, kde se démon člověka dotýká, zářit matné světlo. Toto “krmení“ jim stačí jednou za 7 dní a člověka tím nezabijí, pouze jej dost vysílí a v horším případě jsou schopni člověka uspat.

Čtvrtdémoni
​ Čtvrtdémon je trochu krkolomý název pro tvora který vznikl spojením polodémona s člověkem/magianem/médiem/inkvizitorem. Tento tvor není o moc jiný než klasický polodémon. Jeho krev je více ředěná lidskou, takže jedovatost není taková jako u succub nebo polodémonů. Pachem nejsou skoro poznat od polodémonů - jsou velice podobní. Co se týče vnímanosti teplot, lépe vnímají ty plusové než mínusové. A bohužel ztratili schopnost ovlivňovat pocity druhých..místo toho dokáží rozeznat kdy osoba lže, je pro to ale třeba dotek na holé kůži. Krmit na lidec se už prakticky nemusí, ačkoli to stále dokáží.
Dožívají se podobného věku jako polodémoni. ​

Schopnosti
​ Jednou z věcí, která je pro polodémony typická, je fakt, že nevnímají teploty. V mrazících vyjdou ven v tílku a v létě při největších vedrech v teplákové soupravě. Na jednu stranu je to výhoda, jelikož je to nemusí nijak otravovat jako nás ostatní. Problém nastane, když to špatně odhadnou např. v zimě - protože proti omrzlinám imunní nejsou. Obrovskou výhodou proti upírům a vampírům je jejich prudce jedovatá krev. Mají velice odolná těla, především kůže samotná je tužší a silnější, takže je těžší dostat se jim jakoukoli zbraní pod ni. Mají slabou regeneraci, drobná zranění se sice hojí krátce, většinou do několika minut. Ale pokud jde o větší potřebují na zhojení více času. Mají schopnosti měnit pocity osoby, ale jenom na omezenou dobu a jen mírně. Nedokáží přimět člověka, aby začal nenávidět milovanou osobu, ale dokáží jej přinutit z ničeho nic cítit velikou zlost a zvýšit agresivitu jedince nebo jej donutit cítit se šťastně. Nikdy to však není trvalé a vydrží to nanejvýš několik minut. Mohou také zesilovat a zmenšovat intenzitu prožívaných pocitů. Jsou dlouhověcí a žijí přibližně kolem 600 let. Poté umírají stářím. Jejich stárnutí přestává od 18 do 30 věku.

​ Slabiny a zabití
​ Polodémonům nedělá dobře stříbro. Jejich dotek jim může způsobit podobné nepříjemnosti jako kočkodlakům zlato - v místě doteku může poleptat kůži. Takže spolehlivě je zabijete se stříbrnou kudličkou a ranou do životně důležitých orgánů. Mimo to je můžete oslabit tak, že jim zamezíte přístup mezi lidi. Pokud se nebude moct dlouho nakrmit, oslabí jej to a později jej hlad zabije. K úplnému vyhladovění stačí měsíc bez krmení.


Dr. Maxwell Gordon